Болсон Явдал

Эхнэрээ х.ү.ч.и.н.д.ү.ү.л.с.н.и.й.г мэдсэн нөхөр нь гэртээ орж ирээд түүнийг ш.у.у.д л….

Уг явдал Баян зүрх дүүрэгт болсон аж. Хүмүүн гэж ер нь х.ө.г.и.й.н а.м.ь.т.а.н оройн ээлжийн ажилд гарсанЛхагвааг ш.ө.н.ө д.ө.л ө.н.г.ө.р.с.ө.н хойно гэртээ ирэхэд эхнэр нь үүдээ түгжилгүй орхидгоороо орхиод намуухан амьсгалсаар тайван нойрсож байлаа.

Харин энэ удаад цахилгаан зуухан дээр з.э.х.э.ж орхисон байж байдаг хоол нь байсангүй. Тиймээс Лхагва ганц биендээ хоол хийж идээд унтсан бололтой юм хэдийгээр өлсөж ирсэн ч нэг их юм бодсонгүй б.и.е нь н.о.з.о.о.р.о.о.д нойр нь а.с.г.а.р.н.а. Шинэхэн эхнэрийнхээ ө.в.ө.р.т о.р.о.х х.ү.с.э.л ч о.р.г.и.л.н.о.

Тэгээдл мань хүн хам хум хувцасаа т.а.й.л.а.а.д х.а.л.у.у.ц.с.а.н.д.а.а хөнжлөө тийрч орхисон ч.а.р.м.а.й ш.а.л.д.а.н эхнэрийнхээ дэргэдүүр м.о.г.о.й мэт г.у.л.с.а.н оров.

Ийм үед хайртай эмэгтэйн үлгэрийн гүнж шиг л харагдах нь мэдээж. Лхагва хайртыгаа тэврээд ү.н.с.э.н т.а.а.л.ж эхнэр нь н.о.й.р.м.о.г.л.о.н г.и.н.ш.и.х зуур хариу ү.н.с.э.х нь бүүр ч ө.д.ө.ө.г.ө.ө.д ө.г.ө.х нь тэр тиймээс Лхагвагын д.о.о.д э.р.х.т.э.н хоромхон зуурт ж.а.д м.э.т б.о.с.о.о.д и.р.х.э.н тэр .

Чингээд мань хүн эхнэрийнхээ х.о.е.р х.өл.и.й.г а.л.ц.а.й.л.г.а.ж о.м.о.г.л.о.н а.з.а.рг.а.а у.с.а.лх.а.а.р г.ү.н х.у.д.а.г руу т.о.н..г.о.йл.г.о.т.о.л х.ү.ү.хн.и.й б.ө.г.с.ө.н б.и.е гэж у.с.а.н ш.а.л.х.н.а.г тэгж байтал

эхнэр нь х.а.г.а.с д.у.т.у.у с.э.р.э.х.ж.э.э.н а.я.д.а.ад чи яасан х.а.н.а.да.г.г.ү.й юм бэ гэж у.ц.а.а.р.л.а.ж.э.э. энэ үед ю.м ю.м ү.з.с.э.н дуулсан залуу о.г.ш.о.о.д и.р.э.л.г.ү.й яахав

Лхагва эхнэр д.э.э..рэ.э.с.э.э хурдхан б.у.у.г.а.а.д чи х.э.н.т.э.й.г.э.э ингэж з.а.в.а.а.р.д.а.г байнаа гээд х.а.ц.а.р.л.у.у.н т.а.с б.у.ул.г.а.а.д орхисон байна.

ингээ-дл у.й.л.а.а.н у.н.ж.а.а.н х.э.р.ү.ү.л у.р.у.у.л болж ө.в.д.с.ө.н.д.ө.ө нойрноосоо сэрсэн эхнэр нь чи түрүүн ирсэн биздээ

би чамайг хоолоо халааж ид гэсэн чи хоолоо халааж идчихээд миний ө.в.ө.р лүү орж ирсэн сэрж чадахгүй у.н.т.с.а.а.р байсан чи л байсан шүүдээ гэж хэлжээ.

Эхнэрийнхээ ингэж у.й.л.ж у.н.ж.и.н гоморхон байхад лЛхагва мэл гайхаж цэл х.ө.х.ө.р.ч орхив. Арай ухаан санаан с.а.м..у.у.р.аа.г.ү.й байгаадаа гэх шүү юм бодогдоно.

Тэгээд амарч байсан т.а.м.х.и т.а.т.а.х.а.а.р зочны өрөөлүү орход хамаг юман у.н.д.у.й сундуй нүдэнд ө.р.т.ө.х.ө.ө.с зурагт нь а.л.г.а тэрбээр эхнэрээ м.у.у.х.а.й о.р.и.л.о.н дуудхад

. А.й.ж бэмбэгнэсэн эхнэр нь халаат нөмөрмөөр аядаад орж ирснээ нүд нь орой дээрээ гарчээ. Cандарсан хоёр юм хумаа б.ү.р.т.г.э.э.д үзтэл хамаг л өнгөтэй өөдтэй юм нь а.л.г.а.

Ийм үед хамаг л у.у.р у.н.т.у.й.г.а.а эхнэр оюунаадаа гаргана. M.у.у б.а.н.з.а.л г.и.ч.и.й з.а.в.-..х.а.й.р.а.х мөрөөрөө з.а.в.а.ар.а.х.г.ү.й түүнтэйгээ нийлж гэр орон у.х.д.а.г болоо юу гайгүйдээ төр түмэн нүдтэй гэж х.а.ш.и.г.ч.и.ж байлаа.

Маргааш нь Лхагваа Оюунаа хоёрыг дүүргийн ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н газраас дуудваас очвол гэрээс нь а.л.д.а.г.д.с.а.н эд а.г.у.у.р.с д.ү.р..э.э.р.э.й байж байлаа.

Залуухан д.э.с.л.э.г.ч тэдэнд хандаж би та нарыг нэг хүнтэй уулзуулий гээд хонх дархад нэг ц.а.г.д.а.а тэдний үе тэнгийн г.а.л.у.у.г туун орж ирснэн Лхагваагынхийг у.х.с.а.н х.у.л.г.а.й.ч байж.

Д.э.с.л.э.г.ч хэрэгтэй Ганболд та арван тав дугаар хороололд энэ айлын эд зүйлсийг яаж х.у.л..г.ай.л.с.а.н гэдэг билээ гэхэд цаад залуу х.а.р.х.ү.ү.н газар ширтэн г.ө.л.ө.г.н.ө.ж байснаа.

Би айл д.э.л.б.э.л.э.х санаатай айл айлын х.а.а.л.г.а т.ү.л.х.э.н явж байтал энэ айлын үүд нь т.ү.г.ж.ээ.г.ү.й байсан сэмээрхэн яваад очвол хүн байх шинжгүй өрөөрүүн шагайж үзвэл ганц х.ү.ү.х.э.н у.н.т.а.ж байсан.

С.ү.х.э.э.р ц.о.х.и.о.д авсан ч сэрхээр-гүй янзтай тэгээд л зочны өрөөнд орж бүх зүйлийг а.в.с.а.н гархынхаа өмнө нөгөө х.ү.ү.х.н.и.й.г с.э.р.ч.и.х.г.ү.й байгаа гэж бодоод өрөө рүүн шагайтал

нам у.н.т.а.ж байсан ч хүний хөлийн чимээг з.ө.н.г.ө.ө.р.ө мэдэрсэн юм уу миний хөгшин хоолоо халаагаад ид гэсэн бич нээрээ ү.н.э.г г.ү.й.ц.х.э.э.р ө.л.с.с.ө.н байсан болхоор яг л

над шиг яаруухан явсан хүнд таарахаар зэлгээхэн байлаа. Бүгдийг нь хуниж орхисон б.и.е т.а.в..и.р.а.а.д сайхан гэж еүгхэв.

Баадагнаж боосон юмаа аваад гарах гэснээ х.о.д.о.о.д.о.о баярлуулж болсон юм чинь өнөөхийгөө б.а.я.р.л.у.у.л.ч.их.а.д яаадгийм гэсэн шүү юм надад бодогдоод явчихлаа

тэгээд тэр у.н.т.а.а-х.а.й х.ү.ү.х.н.и.й.г х.у.с.а.ж о.р.х.и.с.о.н.д.о.о гэж х.э.н.э.г.ч үгүй ө.ч.х.ө.н.ө тэр хүүхэн хоёр алгаараа нүүрээ дарав Лхагва нэг их уртаар санаа алдлаа.

Д.э.с.л.э.г.ч тэгээд яаасан бэ гэж асуултаа лавшруулхад х.у.л.г.а.й.ч залуу Тэгээд л тэндээс гарсандаа нэг их холдож г.а.в.и.л.г.ү.й э.р.г.ү.ү.л.и.й.н ц.a.r.г.д.а.а.д б.а.р.и.г.д.ахгүеү.

Миний багш м.у.л.з.а.н Цэвээн Дорж айл д.э.л.б.э.л.ж явахдаа а.р.х.и у.у.ж а.в.г.а.й ц.о.х.и.х.ы.г ц.э.э.р.л.э хийморь у.н.ч.и.х.д.а.г юм гэж захисан үнэн байж.

Би м.у.н.а.г.л.а.х мөрөөрөө м.у.н.а.г.л.ах.г.ү.й тэр айлын хөргөгчинд байсан х.у.г.а.с ш.и.л а.р.х.и.й.г г.у.д.а.р.ч.и.х.с.а.н байхгүйеү гэж ярьсан байна.

Ц.а.г.а.а.н.да.а г.а.р.с.а.н х.у.л.г.а.й.ч гэдэг нь илэрхий агаад түүнд и.ч.и.ж з.о.в.с.о.н шинж огтоос алга.

Д.э.с.л.э.г.ч түүнд т.а.м.х.и а.с.а.а.ж өгөөд тэр үед хүүхэн нойрноосоо сэрсэн бол яах байсан бэ гэхэд хариуд нь х.у.л.г.а.й.ч.

Хөөрхий амьтан с.э.р.э.э..г.ү.й сайн болсон юм. Xалаасанд маань т.а.н.и х.у.р.а.а.ж авсан б.а.л.и.у.с з.э.х.э.э.н.и.й л явсан шүү дээ гэхэд Оюунаа а.й.с.а.н.д.а.а д.у.у а.л.д.а.ж

харин нөгөө эхнэрээ х.а.р.д.а.ж с.ү.й.д м.а.й.д болоод байсан Лхагва нээрээ сэрээгүйн яамай гэсэн шүү юм бодоод эхнэрийнхээ мөрөөр тэврэв.

Х.у.л.га.й.ч залуу бодвол энэ хоёр хүн х.о.р.и.г.ч нар байх би бүгдийг нь үнэнээр нь ярилаа шүү. мэдээж би айл д.э.л.б.э.л.с.э.н хэрэгтээ би я.л а.в.х.а.н тодорхой

гэхдээ б.а.й.ц.а.а.г.ч та дээр нь х.ү.ч.и.н.г.и.й.н х.э.р.э.г гэсэн зүйл анги н.э.м.э.ж төлөвлөх хэрэггүй биз яагаад гэвэл энэ хүүхэн хэдий у.н.т.а.а-х.а.й байёан ч

хайр минь я.м.а.р г.о.ё юм бэ наадах чинь ямар т.о.м б.о.л.ч.и.х.с.о.н ю.м бэ гэж я.н.а.г.л.а.ж байсан юм шүү. Би хэдий х.у.л.г.а.й х.и.й.с.э.г.ч энэ хүүхнийг ж.а.р.г.а.а.с.а.н байгаа биз дээ.

Хүн ж.а.р.г.а.а.с.а.н хүн я.л авч болохгүй биз дээ гэж х.э.н.э.г.г.ү.й ө.ч.с.ө.н байна хожим сонсоход х.у.л.г.а.й хийсэн х.э.р.г.э.э.р я.л авсан ч х.ү.ч.и.н.г.и.й.н х.э.р.г.ээ.р зүйл а.н.г.и нэмүүлээгүй аж…

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button