x

Like дарж мэдээгээ үзнэ үү

бодит байдлыг ойлгохгүй

Back to top button