сүйт бүсгүйг даруй эмнэлэгт хүргэн

Back to top button