тиймээс би түүнд гэнэтийн бэлэг барихаар

Back to top button